Tuesday, March 28, 2006

சூரிய கிரகணம் - மார்ச் 29, 2006

நாளை (புதன் கிழமை - மார்ச் 29, 2006) ஏற்படப்போகிற சூரிய கிரகணம் ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு இவற்றின் முழு பகுதிகளையும் மற்றும் ஆப்பிரிக்கா, ஆசிய நாடுகளின் அதிகப்படியான இடங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.

கீழ்கண்ட படம், கிரகணம் ஏற்படக்கூடிய இடங்களையும் அதன் நேரங்களையும் காட்டுகிறது.

1 comment:

மாலிக் said...

பயனுள்ள தகவல், படத்தோடு